TEXTE CRITICE

Bunavestire, ulei pe panza, dim.100cm x 150cm, autor Iurie Cojocaru

Bunavestire, ulei pe panza, dim.100cm x 150cm

“Sentimentul pe care-l trăiești atunci când admiri din diferite unghiuri ultimele creații ale talentatului pictor Iurie Cojocaru (posedând deja o biografie impresionantă) este acela ca asiști la o sărbătoare a culorii. Compoziții complexe, echilibrate, se completează și susțin reciproc în cadrul unui ansamblu coerent și expresiv. Păstrez viu în memorie peisajele expuse la galeria de artă din Alba Iulia, în care se valorifica superior – în diverse ipostaze –natura Transilvană. Având privilegiul de a contempla direct pânza precum Clovn, Ultima cântare, Visătorul, constat subtila adecvare a cromaticii la rigorile subiectului, dinamica tușelor dezinvolte, vitale fixând imaginile la granița dintre realitate și vis. Se confirmă aici o reală forță a transfigurării, o contribuție viguroasă și originală în ordinea unei creativități sortită duratei.”

Prof. Dr. Iacob Mârza

“Sub aparența unei făpturi blânde, echilibrate, Iurie Cojocaru ascunde tumultul unei energii pline de nerv și vitalitate care face din culoare mesagerul unui spirit adânc preocupat de fluxurile incitante ale existenței. Datele naturii imediate s-au convertit treptat într-uncortegiu de semne și echivalențe cromatice, configurând acea impresie de realitate în care predomină senzația de mister și fabulos. În expresivul ciclu al Copacului motivul proiectat pe un câmp enigmatic de valori tonale estompate îți afirmă măreția prinexpansiva derulare în spațiu a siluetei, sugerând un gigantismprometeic. Alteori, obiectele, multe provenind din intervalul eclezial, erau fixate pe suporturi sau în ambianțe arhaice. Grație unei pensulații fine, mărunte, cu prețiozități de tonuri minerale și enigmatice iluminări astrale, suprafața picturală a căpătat un aspect feeric, amintind de duhul broderiilor, al miniaturilor sau frescelormedievale de ortodoxă respirație .”

Negoiță Lăptoiu